Οικονομικά Στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Ισολογισμός 2006 (60Kb)
Ισολογισμός 2007 (86Kb)
Ισολογισμός 2008 (82Kb)
Ισολογισμός 2009 (1.33Mb)
Ισολογισμός 2010 (57.9Κb)  
Ισολογισμός 2011 (60Kb)
Ισολογισμός 2012 (58 Κb)
Ισολογισμός 2013 (67.7 Κb)
Ισολογισμός 2014 (68 Kb)
Ισολογισμός 2015 (65 Kb)

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 

Οικονομική Έκθεση 2006 (871Kb)
Οικονομική Έκθεση 2007 (932Kb)
Οικονομική Έκθεση 2008 (7.60Mb)
Οικονομική Έκθεση 2009 (4.31Mb)
Οικονομική Έκθεση 2010 (2.49Mb)
Οικονομική Έκθεση 2011 (2.60Mb)
Οικονομική Έκθεση 2012 (3.63Mb)
Οικονομική Έκθεση 2013 (1.31Mb)
Οικονομική Έκθεση 2014 (1.24Μb)
Οικονομική Έκθεση 2015 (1.26Μb)