Γύψος

Η γύψος ΛΑΒΑ εξορύσσεται στο Αλτσί Σητείας στην Κρήτη και αποτελείται από ένυδρη γύψο και ανυδρίτη. Προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές της γύψου ΛΑΒΑ είναι οι εξής:

 

Καθαρότητα (στη μορφή CaSO4.2H2O+CaSO4) > 88%
Ένυδρη γύψος (CaSO4.2H2O) < 35%
Ανυδρίτης (CaSO4) > 53%
Ποσοστό θειικών (SO3) > 47,5%
Υγρασία < 3%
Κρυσταλλικά νερά < 7,3%

 

Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
  • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
  • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
  • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.