Ποζολάνη

Η ποζολάνη ΛΑΒΑ εξορύσσεται στο νησί της Μήλου και είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής δράσης και έντονων τεκτονικών δυνάμεων. Εξαιτίας των ποζολανικών ιδιοτήτων της χρησιμοποιείται στη τσιμεντοβιομηχανία και την παραγωγή δομικών στοιχείων.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές της ποζολάνης ΛΑΒΑ είναι η εξής:

Οξείδιο του Πυριτίου SiO2 60 - 70%
Οξείδιο του Αργιλίου Al2O3 12 - 15%
Τριοξείδιο του Σιδήρου Fe2O3 2 - 6%
Οξείδιο του Ασβεστίου CaO 2 - 6%
Οξείδιο του Μαγνησίου MgO 1 - 3%
Οξείδιο του Καλίου K2O 1 - 3%
Οξείδιο του Νατρίου Νa2O 2 - 3%
Οξείδιο του Τιτανίου TiΟ2 0,2 - 0,6%
Απώλεια πυρώσεως 950oC 6 - 10%

Το ειδικό βάρος της είναι 1,1 gr/cm3 και η υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 14-22%.

Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
  • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
  • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
  • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.