Πυριτικό

Το πυριτικό υλικό ΛΑΒΑ είναι μικροκρυσταλλικός χαλαζίας τύπου α-quartz  και παράγεται στη Μήλο. Προέρχεται από υδροθερμική εξαλλοίωση του μητρικού ηφαιστειακού πετρώματος.
Οι παραγόμενες ποιότητες του πυριτικού ΛΑΒΑ είναι δύο, το υψηλής καθαρότητας SSL10 (με λευκότητα μεγαλύτερη από 80%) και το SSL20 (χρώματος ροζ), με διαφορές στην περιεκτικότητα σε SiO2 και στις διάφορες προσμίξεις (ειδικότερα στο Fe2O3 το οποίο δίνει ουσιαστικά την χρωματική αλλαγή).

Το ειδικό βάρος του είναι 1,1 g/cm3 και η φυσική υγρασία του υλικού 7-15%.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των δύο ποιοτήτων πυριτικού ΛΑΒΑ είναι η εξής:

SSL10 SSL20
Οξείδιο του πυριτίου SiO2 97 - 99% 88 - 92%
Οξείδιο του αργιλίου Al2O3 0.2 - 0.05% 0.5 - 1.5%
Τριοξείδιο του σιδήρου Fe2O3 0.02 - 0.05% 0.1 - 1%
Οξείδιο του ασβεστίου CaO 0.1 - 0.4% 0.2 - 1%
Θειικά SO3 0 - 0.1% 0.1 - 0.4%
Οξείδιο του Καλίου K2O 0.02 - 0.05% 0.1 - 0.5%
Οξείδιο του Νατρίου Na2O 0.02 - 0.05% 0.03 - 0.1%
Οξείδιο του Τιτανίου TiO2 0.2 - 0.4% 0.4 - 0.7%
Απώλεια πυρώσεως 950oC 0.7 - 1% 1 - 2.5%


Το πυριτικό ΛΑΒΑ χρησιμοποιείται:

 • Στην υαλουργία
 • Στην κεραμική βιομηχανία (πλακάκια, κόλλες πλακιδίων, είδη υγιεινής, κεραμικές μάζες)
 • Σε οικοδομικές χρήσεις (κονιάματα, Blocks, διακοσμητικά πλακίδια)
 • Στην βιομηχανία χρωμάτων ως filler
 • Σαν άμμος χυτηρίων
 • Στην παραγωγή Υδρυάλου
 • Στην βιομηχανία Πυριμάχων
 • Στην τσιμεντοβιομηχανία
Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.

Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:
 • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
 • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
 • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.