Αειφόρος Ανάπτυξη

Ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.


Ο σεβασμός, η φροντίδα και ο εποικοδομητικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας.

Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η εταιρία επικεντρώνει τη λειτουργία της στην αειφόρο ανάπτυξη, εναρμονίζοντας τις προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.