Οικονομικά Στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Ισολογισμός 2006 (60Kb)
Ισολογισμός 2007 (86Kb)
Ισολογισμός 2008 (82Kb)
Ισολογισμός 2009 (1.33Mb)
Ισολογισμός 2010 (57.9Κb)  
Ισολογισμός 2011 (60Kb)
Ισολογισμός 2012 (58 Κb)
Ισολογισμός 2013 (67.7 Κb)
Ισολογισμός 2014 (68 Kb)
Ισολογισμός 2015 (65 Kb)
Ισολογισμός 2016  
Ισολογισμός 2017  

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 

Οικονομική Έκθεση 2006 (871Kb)
Οικονομική Έκθεση 2007 (932Kb)
Οικονομική Έκθεση 2008 (7.60Mb)
Οικονομική Έκθεση 2009 (4.31Mb)
Οικονομική Έκθεση 2010 (2.49Mb)
Οικονομική Έκθεση 2011 (2.60Mb)
Οικονομική Έκθεση 2012 (3.63Mb)
Οικονομική Έκθεση 2013 (1.31Mb)
Οικονομική Έκθεση 2014 (1.24Μb)
Οικονομική Έκθεση 2015 (1.26Μb)
Οικονομική Έκθεση 2016 (1.50Μb)
Οικονομική Έκθεση 2017 (1.60Μb)