01/11/2010

Συνεργασία της ΛΑΒΑ AE με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συνεργασία της ΛΑΒΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η εκπόνηση ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με θέμα "Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη" εγκαινιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Τίτλος της ημερίδας ήταν "Καλλιέργεια σε ελαφρόπετρα: Mια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος υποκατάστασης των χημικών απολυμάνσεων του εδάφους στα θερμοκήπια", και μεταξύ των ομιλητών ήταν μέλη της ερευνητικής ομάδας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Toυς συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Δημήτρης Χανής, Γενικός Διευθυντής της ΛΑΒΑ, o οποίος μεταξύ άλλων τόνισε "Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη συστηματική συλλογή και καταγραφή της υπάρχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σχετικά με την καλλιέργεια φυτών θερμοκηπίου σε ελαφρόπετρα ώστε να συνταχθεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο με οδηγίες για παραγωγούς που καλλιεργούν ήδη ή ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν στο μέλλον σε ελαφρόπετρα.

Οι φυσικές ιδιότητες της ελαφρόπετρας βρίσκουν σημαντικό πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων και σε γεωργικές χρήσεις και γι αυτό μέσω του προγράμματος επιθυμούμε να λάβουμε συστηματικά δεδομένα από τις υπό παρακολούθηση καλλιέργειες και να τα επεξεργαστούμε με την υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπίσης σκοπεύουμε να εκπαιδεύσουμε γεωτεχνικούς και παραγωγούς στην υδροπονική καλλιέργεια σε ελαφρόπετρα, υποστηρίζοντας στην πράξη τους τελικούς καταναλωτές. Τελικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών υδροπονικών θερμοκηπιακών μονάδων σε ελαφρόπετρα".

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μαζί με τα άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρουσίασε και ανέλυσε τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της ελαφρόπετρας. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, πελάτες της ΛΑΒΑ, γεωπόνοι, παραγωγοί, καθώς και στελέχη της εταιρίας.


Φωτογραφίες εκδήλωσηςΦωτογραφίες υδροπονικών καλλιεργειών σε ελαφρόπετρα