Γεωργικές εφαρμογές

Γεωργικές χρήσεις

 • Υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών
 • Φυτεμένα Δώματα
 • Βελτιωτικό εδαφών
 • Συστατικό μειγμάτων και φυτοχωμάτων για καλλιέργειες
 • Βελτίωση και στράγγιση εδάφους χλοοταπήτων
 • Επικάλυψη εδαφών
 • Καλλιέργεια στο σπίτι


Υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών

Η καλλιέργεια εκτός εδάφους είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος παραγωγής προϊόντων στα θερμοκήπια, καθώς ο παραγωγός αποφεύγει τη χρήση φυτοφαρμάκων, ουσιών με επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον, για να απολυμαίνει το έδαφος. Σύμφωνα μ' αυτή, τα φυτά δεν αναπτύσσονται μέσα στο  φυσικό έδαφος, αλλά μεγαλώνουν σε ελαφρόπετρα (υπόστρωμα) στην οποία έχουν προστεθεί λιπάσματα σε κατάλληλες ποσότητες. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν εδαφογενείς ασθένειες, δεν χρησιμοποιούνται χημικά απολυμαντικά μέσα για την αντιμετώπισή τους, όπως επίσης δεν χρησιμοποιούνται χημικά για την καταπολέμιση ζιζανίων.Επομένως, μειώνεται κατά πολύ η χρήση φυτοφαρμάκων και περιορίζεται μόνο σε αυτά που δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και διασπώνται πολύ γρήγορα στη φύση.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ, το μοναδικό φυσικό υπόστρωμα υδροπονίας, παρουσιάζει άριστα αποτελέσματα ως υπόστρωμα καλλιέργειας αφού είναι απαλλαγμένη από φυτοασθένειες, χαρακτηρίζεται από ισόρροπη σχέση μεταξύ υδατοχωρητικότητας και αεροπερατότητας και δεν προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος χρήσης της. Παράλληλα η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ συμβιβάζει με ικανοποιητικό τρόπο την ανάγκη συγκράτησης νερού με τις απαιτήσεις για καλή στράγγιση και αερισμό του ριζικού συστήματος.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ επιδεικνύει άριστη καλλιεργητική συμπεριφορά σε υδροπονικές καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού, πιπεριάς, τριαντάφυλλου, ζέρμπερας, γυψοφίλης, γαρίφαλου, χρυσάνθεμου και άλλων κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών. Για αυτούς τους λόγους, η ελαφρόπετρα έχει καταστεί ένα πολύ ενδιαφέρον υπόστρωμα για υδροπονικές καλλιέργειες , τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ είναι εγχώριο φυσικό υλικό χωρις καμία χημική διεργασία και συνεπώς επιβαρύνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό με έξοδα παραγωγής και μεταφοράς σε σύγκριση με άλλα εισαγόμενα και μη υποστρώματα ή βελτιωτικά εδαφών. Ακόμη η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι 6 έτη).

Ενημερωθείτε για το υπόστρωμα ελαφρόπετρας agroLAVA

Για την ορθή εφαρμογή της ελαφρόπετρας σε γεωργικές χρήσεις, η ΛΑΒΑ ΑΕ συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 


 


Φυτεμένο Δώμα

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών σε φυτεμένα δώματα.

Φυτεμένο Δώμα είναι το σύνολο ή τμήμα της επιφάνειας δώματος ή εξώστη, όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για την εγκατάσταση βλάστησης, με σκοπό την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα

 • Την αύξηση ποσοστών πρασίνου στον αστικό ιστό,
 • Τη μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας»,
 • Τη μείωση της ηχορρύπανσης,
 • Τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων,
 • Την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και
 • Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Το φυτεμένο δώμα είναι ένα σύστημα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών, υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, αρδευτικού συστήματος και βλάστησης. Tα φυτεμένα δώματα είναι επίσης γνωστά ως πράσινες στέγες, πράσινες οροφές, οροφόκηποι και greenroofs.


Πράσινη Στέγη

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ ως απόλυτα φυσικό προϊόν συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική λύση για την αρχιτεκτονική τοπίου.

 • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού άρδευσης αφού έχει μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας.
 • Έχει σταθερή ποιότητα και κοκκομετρία εξαιτίας της ομοιογένειας του κοιτάσματος.
 • Συνεισφέρει στη μείωση της στατικής φόρτισης των κτιρίων εξαιτίας του χαμηλού ειδικού βάρους της.
 • Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε κύκλους παγετού σε σύγκριση με άλλα πορώδη υλικά καθώς έχει μεγάλη μηχανική αντοχή.
 • Προάγει την ανάπτυξη των φυτών.
 • Είναι ηχοαπορροφητική και έχει σημαντικές θερμομονωτικές ιδιότητες.
 • Παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε διεξοδικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικά φυτοδώματα σε συνδυασμό με αυτοφυή φυτά της ελληνικής χλωρίδας.
 

Βελτιωτικό Εδαφών

 

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ  χρησιμοποιείται και ως βελτιωτικό εδαφών.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εδαφοβελτιωτικό σε εδάφη που δεν έχουν ιδανική κοκκομετρική σύσταση και παρουσιάζουν ήπια προβλήματα είτε με τη στράγγιση είτε με την αεροπερατότητά τους. Γενικά, η προσθήκη ελαφρόπετρας ΛΑΒΑ σε ένα έδαφος βελτιώνει τη δομή του. Πιο συγκεκριμένα, η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ καθιστά τα βαρία αργιλώδη εδάφη περισσότερο πορώδη με συνέπεια να στραγγίζουν καλύτερα, ενώ μειώνει το μέσο μέγεθος των πόρων στα αμμώδη εδάφη με τελική συνέπεια να αυξάνει την υδατοχωρητικότητά τους, δηλαδή την ικανότητά τους να συγκρατούν νερό. Επιπλέον, η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ αυξάνει το ολικό πορώδες των αμμωδών εδαφών το οποίο από τη φύση του είναι πολύ χαμηλό, (περίπου 35-40%), με συνέπεια να βελτιώνει και την αεροπερατότητά τους. 

Γενικά, η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ όταν προστίθεται σε ένα έδαφος δεν επηρεάζει το pH του και δεν επιδρά άμεσα στη γονιμότητά του, δεδομένου ότι είναι ένα χημικά αδρανές φυσικό υλικό. Έμμεσα όμως επηρεάζει θετικά τη γονιμότητα των εδαφών, δέδομένου ότι η καλύτερη στράγγιση και ο καλύτερος αερισμός τους συμβάλλουν θετικά τόσο στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων όσο και στην αναάπτυξη και την επέκταση της ρίζας σε μεγαλύτερο όγκο εδάφους.

 Καλλιέργεια στο σπίτι

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά εμπλουτισμένη ελαφρόπετρα σε έτοιμους σακους με την εμπορική ονομασία oikiaLAVA, που προορίζονται για οικιακή χρήση.

O σάκος oikiaLAVA έχει χωρητικότητα 22 λίτρα και είναι έτοιμο υπόστρωμα για παραγωγή λαχανικών στο σπίτι. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας δεν απαιτείται η χρήση λιπασμάτων ούτε τρύπημα στο κάτω μέρος του σάκου για απορροή νερού, παρά μόνο η προσθήκη νερού.

O έτοιμος σάκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 9 μήνες από την έναρξη της πρώτης φύτευσης  και είναι 100% ανακυκλώσιμος . 

Ενημερωθείτε για το oikiaLAVA
 

hbghbhh
Η κατοικία ABCD+

Η κατοικία ABCD+, σχεδιάστηκε από τη Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin χρησιμοποιώντας υλικά της Lafarge και εγκαινιάστηκε στα μέσα του 2012 στη Ροάν Γαλλίας.

Αυτή η μονοκατοικία θετικής ενέργειας που είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin, επινοήθηκε από την πρωτοβουλία PRO-eco της Lafarge στη Γαλλία για να γίνει η βιώσιμη κατασκευή πιο απλή για τους επαγγελματίες κατασκευαστές.

Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές τεχνικές με τα καινοτόμα υλικά όπως τα μπλόκια από ελαφρόπετρα, αυτή η κατοικία ανταποκρίνεται από σήμερα στις απαιτήσεις του γαλλικού κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του 2020 (RT 2020). Επίσης προσφέρει μια αστική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική απάντηση στις νέες προκλήσεις της βιώσιμης πόλης. Σε αυτή τη κατοικία απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Αστική πρόκληση» για το σπίτι της χρονιάς 2012 από την Γαλλική Ένωση κατοικιών.

Δείτε το παρακάτω video για να ενημερωθείτε για αυτή τη νέα αντίληψη σχετικά με την μονοκατοικία θετικής ενέργειας κατασκευασμένη από σκυρόδεμα που είναι όμορφη και οικονομικά προσιτή.

Δείτε το videο>>