Γεωτεχνικές εφαρμογές

Γεωτεχνικές χρήσεις

 • Ως ελαφροβαρές υλικό πλήρωσης (υπόστρωμα σε χαλαρά εδάφη)
 • Σε έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, αεροδρόμια, γήπεδα

Οι φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες της ελαφρόπετρας ΛΑΒΑ την καθιστούν ένα ιδανικό ελαφροβαρές υλικό πλήρωσης για πλήθος γεωτεχνικών εφαρμογών.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ διαθέτει:

 • Χαμηλή πυκνότητα.
  Η φαινόμενη πυκνότητά της δεν ξεπερνά τα 750 Kg/m3 (σε ξηρή βάση), γεγονός που έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη χρήση της, αφού:
  • Μειώνεται η ανάπτυξη φορτίων και πλευρικών τάσεων
  • Μειώνεται το κόστος μεταφοράς και διευκολύνεται ο χειρισμός της
  • Παρέχεται προστασία από ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές λόγω των πολύ καλών θερμομονωτικών της ιδιοτήτων
    
 • Μεγάλη γωνία εσωτερικής τριβής.
  Η μορφή των κόκκων της ελαφρόπετρας είναι γωνιώδης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται δεσμοί συγκράτησης μεταξύ τους και να ενισχύεται έτσι σημαντικά η σταθερότητα της κατασκευής.
   
 • Ικανοποιητικό μέτρο παραμορφωσιμότητας και πολύ καλή συμπεριφορά σε συμπύκνωση.
   
 • Πλήρη κοκκομετρική διαβάθμιση, η οποία σε συνδυασμό με τη μεγάλη γωνία εσωτερικής τριβής αυξάνει τη συγκράτηση πρανών μειώνοντας την ανάγκη χρήσης γεωυφασμάτων.
   
 • Ποζολανικές ιδιότητες
Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ είναι χημικά αδρανής, μη διαβρωτική και σταθερή σε αλλοιώσεις.

Οι εξαιρετικές ιδιότητες της ελαφρόπετρας ΛΑΒΑ την καθιστούν αξιοποιήσιμη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ως το ιδανικότερο ελαφροβαρές υλικό πλήρωσης σε πλήθος γεωτεχνικών εφαρμογών: οδοποιία, λιμενικά έργα, γέφυρες, γήπεδα, αεροδρόμια κλπ.

Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ αποδεικνύεται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό υλικό που προσφέρει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα πλήρωσης εδαφών, κατασκευής επιχωμάτων και αναχωμάτων. Ο ρόλος της γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός όταν έχουμε μαλακά ή σαθρά εδάφη, όπου απαιτείται μείωση των φορτίων και έλεγχος της καθίζησης.

Η κατοικία ABCD+

Η κατοικία ABCD+, σχεδιάστηκε από τη Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin χρησιμοποιώντας υλικά της Lafarge και εγκαινιάστηκε στα μέσα του 2012 στη Ροάν Γαλλίας.

Αυτή η μονοκατοικία θετικής ενέργειας που είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin, επινοήθηκε από την πρωτοβουλία PRO-eco της Lafarge στη Γαλλία για να γίνει η βιώσιμη κατασκευή πιο απλή για τους επαγγελματίες κατασκευαστές.

Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές τεχνικές με τα καινοτόμα υλικά όπως τα μπλόκια από ελαφρόπετρα, αυτή η κατοικία ανταποκρίνεται από σήμερα στις απαιτήσεις του γαλλικού κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του 2020 (RT 2020). Επίσης προσφέρει μια αστική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική απάντηση στις νέες προκλήσεις της βιώσιμης πόλης. Σε αυτή τη κατοικία απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Αστική πρόκληση» για το σπίτι της χρονιάς 2012 από την Γαλλική Ένωση κατοικιών.

Δείτε το παρακάτω video για να ενημερωθείτε για αυτή τη νέα αντίληψη σχετικά με την μονοκατοικία θετικής ενέργειας κατασκευασμένη από σκυρόδεμα που είναι όμορφη και οικονομικά προσιτή.

Δείτε το videο>>