Προδιαγραφές προϊόντων

Η σταθερή ποιότητα της ελαφρόπετρας ΛΑΒΑ επιτυγχάνεται εξαιτίας της ομοιογένειας του κοιτάσματος και των συστηματικών ελέγχων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Εγγύηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων ελαφρόπετρας αποτελεί η σήμανση CE βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων και οι δοκιμές συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM:

1. ΕΝ 13055-1 : 2002       Ελαφροβαρή αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα
                                                και ενέματα

2.ΕΝ 13055-2 : 2004      Ελαφροβαρή αδρανή για ασφαλτομίγματα,
                                               επιφανειακές επιστρώσεις και εφαρμογές με
                                              σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά.

3. ASTM C330-09              Ελαφροβαρή αδρανή για δομικό σκυρόδεμα


4. ASTM C331-10           Ελαφροβαρή αδρανή για κατασκευή στοιχείων τοιχοποιίας

 

Η κατοικία ABCD+

Η κατοικία ABCD+, σχεδιάστηκε από τη Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin χρησιμοποιώντας υλικά της Lafarge και εγκαινιάστηκε στα μέσα του 2012 στη Ροάν Γαλλίας.

Αυτή η μονοκατοικία θετικής ενέργειας που είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την κατασκευαστική εταιρεία Cecile Robin, επινοήθηκε από την πρωτοβουλία PRO-eco της Lafarge στη Γαλλία για να γίνει η βιώσιμη κατασκευή πιο απλή για τους επαγγελματίες κατασκευαστές.

Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές τεχνικές με τα καινοτόμα υλικά όπως τα μπλόκια από ελαφρόπετρα, αυτή η κατοικία ανταποκρίνεται από σήμερα στις απαιτήσεις του γαλλικού κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του 2020 (RT 2020). Επίσης προσφέρει μια αστική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική απάντηση στις νέες προκλήσεις της βιώσιμης πόλης. Σε αυτή τη κατοικία απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Αστική πρόκληση» για το σπίτι της χρονιάς 2012 από την Γαλλική Ένωση κατοικιών.

Δείτε το παρακάτω video για να ενημερωθείτε για αυτή τη νέα αντίληψη σχετικά με την μονοκατοικία θετικής ενέργειας κατασκευασμένη από σκυρόδεμα που είναι όμορφη και οικονομικά προσιτή.

Δείτε το videο>>