ΕσωτερικόΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΤΑΓΑΚΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ, 74100
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ
28310 27000
28310 52100