Βελτιώνοντας τις Συνθήκες Ασφάλειας για Όλους

Στην Ελλάδα εφαρμόζουμε την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Lafarge, η οποία έχει στόχο μηδέν ατυχήματα.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφάλεια, τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες μας.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  αφορά  εκπαίδευση στην ασφάλεια. Η βελτίωση παρόλα αυτά δεν επιτυγχάνεται μόνο με την εκπαίδευση αλλά και την καθημερινή συνεργασία των ομάδων στις εγκαταστάσεις. Οι σύντομες συζητήσεις / παρουσιάσεις (tool box talks) για θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας αποδεικνύνονται ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διάδοση βασικών μηνυμάτων και την καθιέρωση αμφίδρομης επικοινωνίας για θέματα ασφάλειας.
«Παίρνω Θέση»
Το πρόγραμμα «Παίρνω Θέση» του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής, αποσκοπεί στην αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων και τη μείωση της ανοχής για τους κινδύνους. Έχει ως στόχο να αλλάξει την ατομική συμπεριφορά, ώστε να αυξηθεί η απόδοση ασφάλειας. Το πρόγραμμα "Παίρνω Θέση" παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2008 και είναι ένας διάλογος για την ασφάλεια που βασίζεται στην εκατέρωθεν εμπιστοσύνη. Παρατηρούμε τους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, συζητάμε μαζί τους - κυρίως ακούμε τι έχουν να πουν - για θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με την εργασία τους, και τους παρακινούμε να συμπεριφέρονται με ασφάλεια ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία και δέσμευση τους.