Μήνας Ασφάλειας

Ο Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ διοργανώνει σε όλες τις εγκαταστάσεις του κάθε χρόνο το Μήνα Ασφάλειας, ο οποίος έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την περαιτέρω ανάδειξη των προτεραιοτήτων ασφάλειας για κάθε εγκατάσταση, μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και σχετικές δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύει ότι με τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση και με δράσεις όπως ο Μήνας Ασφάλειας σημειώνεται σταθερά σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα Υ&Α. Την περίοδο 2007-2011 ο αριθμός των ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας συνολικά για εργαζόμενους ΗΡΑΚΛΗ και εργολάβους μειώθηκε κατά 73%.
Ιδιαίτερα στη ίδια περίοδο για τους εργαζόμενους ΗΡΑΚΛΗ ο Δείκτης Συχνότητας ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας μειώθηκε κατά 80%, φθάνοντας για δύο συνεχή έτη 2010 και 2011 τιμές κάτω από το 1%. Παράλληλα ο δείκτης σοβαρότητας μειώθηκε κατά 83% σε τιμές 0,02 - 0,04, που υποδηλώνουν ότι τα ατυχήματα αφορούν μικροσυμβάντα, με περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων του Ομίλου.

Η ΛΑΒΑ ΑΕ συμμετέχει στην εκστρατεία, με δραστηριότητες που απευθύνονται κυρίως στους εργαζόμενους της εταιρείας, αλλά αναλόγως του προγράμματος και της εγκατάστασης μπορούν να συμμετέχουν επίσης οι οικογένειες των εργαζομένων, συνεργάτες της εταιρείας καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομαδικές διαδραστικές εργασίες σχετικά με:

  • την ευταξία και καθαριότητα και συνεπώς έναν ασφαλέστερο εργασιακό χώρο
  • την επικοινωνία των ατυχημάτων και ιδιαίτερα των παρ' ολίγον ατυχημάτων από τους εργαζομένους, για να αποτραπούν εν δυνάμει ατυχήματα
  • την εκτίμηση κινδύνων πριν από κάθε εργασία και συγκεκριμένα θέματα Ασφάλειας της εγκατάστασης


Μαίος-Ιούνιος 2012

Για πέμπτη χρονιά οργανώθηκε στα ορυχεία ΛΑΒΑ ο «Μήνας Υγείας & Ασφάλειας». Για όλες τις εγκαταστάσεις της Lafarge παγκοσμίως το κύριο θέμα αυτού του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας ήταν « Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι στο χέρι μας -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - 5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ».
Στα ορυχεία μας το θέμα αυτό αναπτύχθηκε και εξειδικεύτηκε με ομαδικές εργασίες πάνω σε καθημερινές εργασίες ή και εργασίες συντήρησης. Ιδιαίτερα στο 4ο βήμα της Εκτίμησης Επικινδυνότητας,, εκείνο, που αναφέρεται στα Μέτρα Προστασίας, εμείς εδώ στην Ελλάδα εστιάσαμε επιπλέον και στο θέμα της συμπεριφοράς του καθένα μας, συζητώντας πόσο Κρίσιμη είναι για την Ασφάλεια όλων μας η προσωπική συμπεριφορά στα θέματα Ασφάλειας, πως η Συμπεριφορά αναλόγως της επιλογής μας μπορεί να αποτελέσει άλλοτε Κίνδυνο και άλλοτε Μέτρο Προστασίας. Σε κάθε ομαδική εργασία εντοπίστηκαν οι Κρίσιμες Συμπεριφορές, που αποτελούν πρόσθετα Μέτρα Προστασίας.
Η Ημέρα έληξε με τη δέσμευση των εργαζομένων σε εκείνα τα σημεία, που οι εργαζόμενοι κάθε ορυχείου θεώρησαν πιο σημαντικά, από όλα όσα αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν την ημέρα αυτή.


Ιούνιος 2011


Για τέταρτη συνεχή χρονιά οργανώθηκε στα ορυχεία ΛΑΒΑ ο «Μήνας Υγείας & Ασφάλειας». Τη χρονιά αυτή το κύριο θέμα του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις της Lafarge παγκοσμίως ήταν η Ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις. Στα ορυχεία μας το θέμα αυτό εξειδικεύτηκε στην Ασφάλεια στις εργασίες με Κινητό Εξοπλισμό.

Εργαζόμενοι, συνεργάτες και στελέχη της ΛΑΒΑ παρακολούθησαν video σχετικά με τους κανόνες Ασφάλειας κατά την κίνηση, το χειρισμό ή τη συντήρηση οχημάτων του ορυχείου και συζήτησαν για την εφαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ορυχείου.
Στη συνέχεια συμμετείχαν σε ομαδικές ασκήσεις στο χώρο του ορυχείου, που αφορούσαν τον καθημερινό έλεγχο των οχημάτων και την αποτύπωση των «τυφλών περιοχών» γύρω από μεγάλα οχήματα του ορυχείου, όπως φορτωτές και μπουλντόζες.

Οι εργαζόμενοι κινούνται για την αποτύπωση της τυφλής ζώνης γύρω από φορτωτή Ορυχείο Ποζολάνης -Άσκηση καθημεριμού ελέγχου οχημάτων Οι εργαζόμενοι κινούνται για την αποτύπωση της τυφλής ζώνης γύρω από μπουλντόζα
Οι εργαζόμενοι κινούνται για την αποτύπωση της τυφλής ζώνης γύρω από φορτωτή Ορυχείο Ποζολάνης -Άσκηση καθημερινού ελέγχου οχημάτων Οι εργαζόμενοι κινούνται για την αποτύπωση της τυφλής ζώνης γύρω από μπουλντόζα


Ορυχείο ελαφρόπετρας -τυφλώ ζώνη γύρω από μπουλντόζα Ορυχείο Γύψου-Άσκηση καθημερινού ελέγχου οχημάτων

Ορυχείο ελαφρόπετρας -τυφλή ζώνη
γύρω από μπουλντόζα

Ορυχείο Γύψου-Άσκηση καθημερινού
ελέγχου οχημάτων
Ιούνιος 2010

Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η εκστρατεία «Ιούνιος - Μήνας Υγείας & Ασφάλειας» στα ορυχεία της ΛΑΒΑ με τη συμμετοχή των εργαζομένων και συνεργατών σε δραστηριότητες σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία. Οι δραστηριότητες του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας το 2010 επικεντρώθηκαν σε δύο θέματα:

  1. Στο νέο Εταιρικό Συμβουλευτικό Κείμενο για Ασφαλή Εργασία κοντά στους Σωρούς των Υλικών. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι κίνδυνοι και οι κανόνες Ασφάλειας και έγινε συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής τους σε κάθε ορυχείο ενώ οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε σχετικές επικίνδυνες καταστάσεις, που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα, με σκοπό την αποτροπή τους στο μέλλον.
  2. Στο θέμα "Θόρυβος, ο κίνδυνος, που δεν ακούς να έρχεται". Η παρουσίαση αναφερόταν στη φυσιολογία και τη λειτουργία του πολύτιμου οργάνου της ακοής, σε συγκεκριμένες μετρήσεις που σχετίζονται με την έκθεση στο θόρυβο στους χώρους εργασίας, στις επιπτώσεις και τους τρόπους προστασίας, αλλά και στο θόρυβο και τής επιπτώσεις του στο καθημερινό μας περιβάλλον.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη ΛΑΒΑ ΑΕ. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, λαμβάνουμε μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, εφαρμόζουμε Πρότυπα και Διαδικασίες για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.