Καλώς ήρθατε στην ΛΑΒΑ
Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε.

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, δραστηριοποιείται από το 1952 στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
Εδώ θα ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες μας, τα προϊόντα μας και την προτεραιότητα που δίνουμε στις σχέσεις μας με τους κοινωνικούς μας εταίρους: πελάτες, εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες.